این مجموعه جهت احترام به حقوق مشتری مفتخر است 4 نماینده گارانتی خود را در خیابانهای ستارخان ، دولت ، هنگام و سه راه استخر معرفی نماید. جهت اطلاع از آدرس دقیق و شماره تلفنهای تماس با دفتر مركزی تماس حاصل نمائید.

فاكتور فروش و كارت گارانتی ممهور به مهر فروشگاه جهت گارانتی باتری و ارائه خدمات الزامی میباشد.