باتری XPEED ساخت كارخانه معروف گلوبال (Global) كره جنوبی میباشد.