در سال 1390 شركت اقدام به طراحی و چاپ كارت گارانتی جدید نموده است كه در زیر نمونه طرح جدید را مشاهده میفرمائید.